• Thứ ba, 18/06/2024, 6:20 (GMT+7)

MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Đăng lúc 9h:39 - Thứ ba, 7/01/2020

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật doanh nghiệp 2014

Để thực hiện việc chuyển nhượng (bán) công ty thì bên chuyển nhượng (tức là bên bán công ty) và bên nhận chuyển nhượng (tức là bên mua lại công ty) phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điểu khoản liên quan.

1. Hồ sơ chuyển nhượng gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ, trụ sở của công ty; thủ tục và điều kiện chuyển nhượng vồn góp, quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan
 • Biên bản thanh lý hợp đổng chuyển nhượng.
 • Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên mới (đối với thành viên là cá nhân), Bản sao Đăng ký doanh nghiệp (đối với thành viên mới là doanh nghiệp) và người đại diện theo pháp luật mới
 • Sau khi quá trình chuyển nhượng hoàn thành thì bên nhận chuyển nhượng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ cũng như các lợi ích có liên quan của bên chuyển nhượng.

Trên đây, chúng tôi đã đưa ra các thông tin cập nhật và có tính thực tiễn về mua bán, chuyển nhượng công ty TNHH hai thành viên trở lên.

2. Dịch vụ pháp lý được cung ứng

Luật Cao Minh cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng công ty TNHH hai thành viên trở lên. Quy trình thực hiện gồm 02 bước sau:

 • Bước 01: Thực hiện tư vấn, lập hồ sơ chuyển nhượng
 • Bước 02: Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 03: Bố cáo thông tin trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ cụ thể gồm:

 • Tư vấn pháp luật;
 • Hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, tài liệu;
 • Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ;
 • Thay mặt nộp hồ sơ và nhận kết quả xin cấp phép tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các công việc sau phục vụ thông báo hoạt động:
 • Đăng ký thuế;
 • Làm dấu tròn cho công ty;
 • Công bố việc thành lập công ty trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia;

Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty sau khi được cấp phép.

3. Thời gian thực hiện:

 • Thời gian hoàn thành công việc: 5 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Quá trình làm việc: Quý khách hàng sẽ được thông tin thường xuyên về tiến độ làm việc, quá trình làm việc.

4. Yêu cầu hỗ trợ:

Để thực hiện tốt công việc thì cần sự hợp tác tích cực, cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu. Hơn nữa, chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp và đầy đủ về vấn đề pháp lý, sau đó chúng tôi đế đưa ra những giải pháp, tư vấn những giải pháp cho vấn đề cụ thể. Trên cơ sở đó khách hàng có thể xem xét và lựa chọn quyết định của mình. Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: