• Thứ hai, 15/07/2024, 15:55 (GMT+7)

MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN

Đăng lúc 9h:27 - Thứ ba, 7/01/2020

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

1. Hồ sơ chuyển nhượng gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh   
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng vốn góp.
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ, trụ sở của công ty; thủ tục và điều kiện chuyển nhượng vồn góp, quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan
 • Biên bản thanh lý hợp đổng chuyển nhượng.
 • Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên mới (đối với thành viên là cá nhân), Bản sao Đăng ký doanh nghiệp (đối với thành viên mới là doanh nghiệp) và người đại diện theo pháp luật mới

Sau khi quá trình chuyển nhượng hoàn thành thì bên nhận chuyển nhượng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ cũng như các lợi ích có liên quan của bên chuyển nhượng.

2. Dịch vụ pháp lý được cung ứng

Luật Cao Minh cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục mua bán, chuyển nhượng cổ phần. Quy trình thực hiện gồm 02 bước sau:

 • Bước 01: Thực hiện tư vấn, lập hồ sơ sáp nhập
 • Bước 02: Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 03: Bố cáo thông tin trên Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ cụ thể gồm:

 • Tư vấn pháp luật;
 • Hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, tài liệu;
 • Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ;
 • Thay mặt nộp hồ sơ và nhận kết quả xin cấp phép tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các công việc sau phục vụ thông báo hoạt động:
 • Đăng ký thuế;
 • Làm dấu tròn cho công ty;
 • Công bố việc thành lập công ty trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia;

Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty sau khi được cấp phép.

3. Thời gian thực hiện:

 • Thời gian hoàn thành công việc: 5 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Quá trình làm việc: Quý khách hàng sẽ được thông tin thường xuyên về tiến độ làm việc, quá trình làm việc

4. Yêu cầu hỗ trợ:

Để thực hiện tốt công việc thì cần sự hợp tác tích cực, cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu. Hơn nữa, chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp và đầy đủ về vấn đề pháp lý, sau đó chúng tôi đế đưa ra những giải pháp, tư vấn những giải pháp cho vấn đề cụ thể. Trên cơ sở đó khách hàng có thể xem xét và lựa chọn quyết định của mình. Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: