Thành lập công ty tại quận Hà Đông , giải thể công ty

20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Luật bảo vệ và phát triển rừng

Luật bảo vệ và phát triển rừng Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân và sự sống còn […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Sửa đổi ,bổ sung một số điều luật đất đai 10/1998/QH10

Sửa đổi ,bổ sung một số điều luật đất đai 10/1998/QH10 Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội (gọi chung là tổ chức), hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài dưới […]


20 April 2015

Thông tư 28 và kỳ vọng vào việc xóa sổ bức cung, nhục hình

Thời gian qua, hiện tượng bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra vụ án hình sự đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.  Thông tư 28/2014 TT-BCA của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân sẽ có hiệu lực từ ngày 25/8 tới […]