Thành lập công ty tại quận Hà Đông , giải thể công ty

14 August 2015

Hướng dẫn cách đăng ký và mã hóa ngành nghề kinh doanh

Ngày 19/11/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8311/BKH-ĐKKD về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8311/BKH-ĐKKD, Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau: […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Nghị định104/2006/NĐ-CP của chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định104/2006/NĐ-CP của chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Nghị định 104/2006/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản. LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Luật cải cách ruộng đất

Luật cải cách ruộng đất Điều 1. – Mục đích và ý nghĩa cải cách ruộng đất là: Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xoá bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, Để […]