Thành lập công ty tại quận Hà Đông , giải thể công ty

10 June 2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở tại điều 80 khoản 7, Nghị định 99/2015/NĐ-CP của chính phủ

Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày 01/07/2015, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung […]


12 October 2015

NGHỊ ĐỊNH 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

NGHỊ ĐỊNH 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của  Luật Kinh doanh bất động sản     CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 76/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015 NGHỊ […]


12 October 2015

Luật Kinh doanh bất động sản

QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT  Kinh doanh bất động sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh […]


18 August 2015

Quy trình, thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014

Quy trình, thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014 Ngày 24/12/2014, Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Quy trình, thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư 2014”. Tham dự Hội […]


18 August 2015

Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư […]