Thành lập công ty tại quận Hà Đông , giải thể công ty

9 August 2016

TP Hồ Chí Minh thu hút hơn 800 triệu USD vốn ĐTNN trong 6 tháng đầu năm 2016

Tính đến ngày 15/06/2016, TP.HCM có 367 dự án có vốn FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 512,7 triệu USD, trong đó kinh doanh bất động sản vẫn là ngành dẫn đầu về vốn đăng ký với 8 dự án, vốn đầu tư đạt 236,1 triệu USD.Tính đến […]


9 August 2016

Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 7 tháng năm 2016

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 12,94 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2015. 1. Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Tính đến ngày 20/07/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân […]


22 July 2016
Chuyên mục:
Tin tức

Giấy chứng nhận đầu tư

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Số: 471023000139 Chứng nhận lần đầu: ngày 04 tháng 03 năm 1994 Chứng nhận thay đổi lần thứ 6: ngày 30 tháng 6 năm 2o08 Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội thông qua tháng 11 năm 2015 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc […]


22 July 2016
Chuyên mục:
Tin tức

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Mã số dự án : 7645125242 Chứng nhận lần đầu: ngày 17 tháng 8 năm 2015 Căn cứ Luật Đầu tư số 67/ 2014/ QH13 ngày 26/11/2014 Căn cứ quyết định số 12/2014/QQĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm […]


21 July 2016
Chuyên mục:
Tin tức

Giấy chứng nhận đầu tư

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Số: 011022000192 Chứng nhận lần đầu ngày 25 tháng 11 năm 2008 Căn cứ Luật Tổ Chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/ QH11, Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006cuar Chính phủ về Đăng ký kinh doanh và Nghi […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next page ›