Thành lập công ty tại quận Hà Đông , giải thể công ty

20 May 2015
Chuyên mục:
Hỏi - đáp

Hỏi – đáp về thành lập doanh nghiệp

Hỏi đáp về thành lập doanh nghiệp Tôi dự định tham gia góp vốn thành lập công ty với một người bạn, tôi không có tiền mặt nên ý định sẽ góp bằng tài sản là quyền sử dụng đất. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất như vậy có được không. Mong Luật […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Nghị định104/2006/NĐ-CP của chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định104/2006/NĐ-CP của chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Nghị định 104/2006/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08) Luật Cao Minh áp dụng mẫu Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08) Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính >> Click tại đây để tải: Mẫu tờ […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Văn bản pháp luật

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 Luật này quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản. LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next page ›