Thành lập công ty tại quận Hà Đông , giải thể công ty

20 May 2015
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Thủ tục xin giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ?

Thủ tục xin giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ? Luật Cao Minh cung cấp quy trình để xin cấp giấy phép cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Ngày nay khi kinh tế phát triển đời […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Mẫu điều lệ công ty TNNH 2 thành viên trở lên

Mẫu điều lệ công ty TNNH 2 thành viên trở lên Luật Cao Minh cung cấp Mẫu điều lệ công ty TNNH 2 thành viên trở lên để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. >> Tải mẫu : Dự thảo điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá Công ty Tư vấn Luật, Luật Cao Minh hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tại Bộ Tư Pháp để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Thủ tục đánh giá công nhận phòng thí nghiệm

Thủ tục đánh giá công nhận phòng thí nghiệm Quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận. a. Trình tự thực hiện – Nhận Hồ sơ đăng ký công nhận […]


20 May 2015
Chuyên mục:
Biểu mẫu

Thủ tục đánh giá công nhận tổ chức giám định

Thủ tục đánh giá công nhận tổ chức giám định Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, Văn phòng Công nhận chất lượng xem xét tài liệu. a.Trình tự thực hiện: – Nhận Hồ sơ đăng ký công nhận. – Xử lý hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đáp ứng […]