Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giải thể doanh nghiệp

 logo

 

VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT L­ƯỢNG VIỆT NAM

VĂN PHÒNG GS1 VIỆT NAM

8 Hoàng Quốc Việt – Q. Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04 38361463; Fax: 04 37562444 / 04 38361771

Website: gs1vn.org.vn  E-mail: info@gs1vn.org.vn

 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÍ CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”; Thông tư số 16/2001/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 sửa đổi bổ sung một số điều trong “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN; Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc “Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp MSMV” và Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính.

Viện TCCLVN xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng mã số mã vạch (MSMV) cụ thể như sau:

a) Hồ sơ đăng ký gồm: 

1. Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng ký tên, đóng dấu (02 bản);

2. Bản sao  “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại hoặc “Quyết định thành lập” đối với các tổ chức khác (01 bản);

Lưu ý – Xuất trình bản chính để đối chiếu , trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực   

3. Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản);

b) Mức phí

TT

Sử dụng mã doanh nghiệp

Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng

Phí duy trì

1

Mã doanh nghiệp 8 chữ số (phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm)

1.000.000

1.000.000

2

Mã doanh nghiệp 9 chữ số (phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm)

1.000.000

500.000

3

Mã doanh nghiệp 10 chữ số (phân bổ cho dưới 100 loại sản phẩm)

1.000.000

500.000

Lưu ý - Khi đăng kí sử dụng, doanh nghiệp phải đóng phí đăng kí và phí duy trì cho năm đầu tiên. Trường hợp DN đăng ký sử dụng MSMV sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

       Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:

Ngân hàng :                   Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà nội

Số tài khoản:        3511.0.1059094

                   Đơn vị hưởng:      Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

        Địa chỉ:             8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội

Lưu ý:  1) Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp (phí cấp mã hoặc phí duy trì) và đặc biệt khi nộp phí hàng năm cần ghi thêm mã số doanh nghiệp đã được Tổng cục TCĐLCL cấp vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi (ví dụ: 893……).

2) Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm

3) Khi có sự thay đổi về tên công ty, địa chỉ công ty hoặc thất lạc GCN sử dụng MSMV, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục để thay đổi.

4) Khi doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng MSMV, đề nghị doanh nghiệp làm thủ tục xin ngừng sử dụng MSMV.

 

Hướng dẫn kê khai hồ sơ

1. TRONG BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MSMV:

-  Mục Tên tổ chức/doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy phép kinh doanh (GPKD). Đối với các cơ sở, nếu trên GPKD không ghi tên biển hiệu thì ghi trong hồ sơ là “Hộ kinh doanh cá thể”

Địa chỉ doanh nghiệp kê khai theo đúng trên giấy phép.

-  Mục Phân ngành: ghi theo mã phân ngành của GS1 theo bảng dưới đây:

Ngành

Phân loại theo GS1

Ngành

Phân loại theo GS1

Ngành

Phân loại theo GS1

Săn bắn, nông nghiệp, lâm nghiệp

A

Bán buôn và bán lẻ

G

Vận chuyển và hậu cần

M

Đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản

B

Nhà hàng, khách sạn

H

Quốc phòng

N

Hầm mỏ và khai thác đá

C

Môi giới tài chính

I

Thực phẩm và đồ uống

O

Sản xuất

D

Các hoạt động kinh doanh BĐS

J

Bao gói

P

Điện, ga, cung ứng hơi nước và nước nóng

E

Giáo dục, đào tạo

K

Ô tô

Q

Xây dựng

F

Chăm sóc sức khỏe và các hoạt động XH

L

Các ngành còn lại

R

- Mục Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV: Doanh nghiệp dự kiến số chủng loại sản phẩm hiện tại và trong tương lai có thể đạt tới (đây là cơ sở để GS1 Việt Nam xác định mã số doanh nghiệp sẽ cấp cho doanh nghiệp), chủng loại sản phẩm ở đây được hiểu là các sản phẩm có trọng lượng, dung tích, bao gói khác nhau – VD nước uống đóng bình dung tích 500ml, 1l, 19l… được coi là chủng loại sản phẩm khác nhau). Doanh nghiệp có thể lựa chọn 3 mức: < 100 loại sản phẩm ; <1.000 loại sản phẩm hoặc <10.000 loại sản phẩm.

Lưu ý: Khi DN đăng ký sử dụng mã doanh nghiệp cấp cho 10.000 loại sản phẩm thì yêu cầu thêm công văn đề nghị cấp mã DN phân bổ được cho 10.000 loại sản phẩm (nêu lý do cần sử dụng loại mã này). Công văn đề nghị gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Mục đăng ký loại mã:

a. Mã doanh nghiệp: là mã Tổng cục TCĐLCL cấp cho doanh nghiệp để từ đó DN phân bổ cho các sản phẩm của mình

+ Mã DN 8 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 1000 dưới 10.000 loại sản phẩm;

+ Mã DN 9 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm trên 100 dưới 1000 loại sản phẩm;

+ Mã DN 10 chữ số: khi đăng ký tổng chủng loại sản phẩm dưới 100 loại sản phẩm;

b. Mã số địa điểm toàn cầu GLN: dùng để phần định địa điểm công ty, chi nhánh, kho hàng.. của DN. (Lưu ý: mã GLN không dùng để phân định cho sản phẩm).

c. Mã số rút gọn EAN-8: được sử dụng trên các sản phẩm có kích thước rất nhỏ. Mã này cầp riêng cho từng sản phẩm.

- Mục Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp:

+ Đại diện có thẩm quyền: Giám đốc, chủ cơ sở

+ Người liên lạc: Cán bộ của Doanh nghiệp sẽ quản lý về mã số mã vạch của công ty sau này.

2. TRONG BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN:

- Mục tên DN kê khai theo bản đăng ký sử dụng MSMV.

- Mục Mã doanh nghiệp và số GCN: để trống.

- Mục Bảng kê danh mục sản phẩm: liệt kê các sản phẩm hiện tại và sắp tới có nhu cầu gán mã vạch. Cột Tên sản phẩm: ghi tên và nhãn hiệu sản phẩm. Cột Mô tả sản phẩm: ghi đặc điểm của sản phẩm như mầu sắc, mùi vị, loai bao gói (túi ni long, chai nhựa, hộp sắt, hộp giấy), đo lường (trọng lượng, dung tích). Lưu ý: Mỗi loại sản phẩm có đặc điểm khác nhau như dung tích, quy cách đóng gói, trọng lượng hoặc chủngloại sản phẩm… khác nhau thì kê thành từng dòng riêng. Nếu sản phẩm có đóng thùng chứa nhiều sản phẩm và gán mã vạch lên thì kê khai dưới sản phẩm chứa trong thùng. Hai cột về mã (Mã vật phẩm /thùng và Mã GTIN) bỏ trống. Ví dụ:

TT Tên sản phẩm Mã vật phẩm Mã GTIN Mô tả sản phẩm
1 Rượu trắng     Đóng chai TT, nồng độ 29%V, 500 ml
1.1 Thùng đựng (nếu gán mã)     12 chai/thùng
1.2 Thùng đựng (nếu gán mã)     24 chai/thùng
2 Rượu trắng     Đóng chai TT, 39%V, 750 ml
2.1 Thùng đựng     12 chai/thùng
2.2 Thùng đựng     24 chai/thùng
3 Bánh quy có kem     Đóng gói nilon, 350g

_______­­­­­­­­­­_____

 

 
 

BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

 

APPLICATION FORM

 

 

 

 

 

 

 


Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:

 

 

(Organization’s Name in Vietnamese)                                  

 

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp bằng tiếng Anh:

(Organization’s Name in English)

 
 

 

 

 


Địa chỉ bằng tiếng Việt:

(Address in Vietnamese)

 
 

 

 

 


Địa chỉ bằng tiếng Anh

(Address in English)

 

Điện thoại (Tel) ……………………….   Fax: ……………………………………………..

Website: …………………………………    E-mail: …………………………………………

Tài khoản (Account): ………………………………………………………………………..

Ngân hàng (Bank):   …………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh/Quyết định thành lập (Business Registration Certificate/ Certificate of Establishment): Số (No)…………………………….. Ngày cấp (date of issue) ……………………………………

Cơ quan cấp (Issued by) …………………………………………………………………………………………………………

Lĩnh vực hoạt động (Điền P vào ô trống)

Field of activities (Please tick P)

* Sản xuất (Manufacturing)           * Thương mại (Trading)     * Bán lẻ (Retail)

* Dịch vụ (Service)    * Khác (others):…………………………..

Phân ngành (Branch classification): ………………………………

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV  (Total number of registered products/services:  …………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã (Điền P vào ô trống):

We register for (Please tick P):

*    Mã doanh nghiệp (Company Prefix)

Type of Company Prefix registrated (Please tick P)

       *  8 chữ số (8 – digit)        *    9 chữ số (9 – digit)              *    10 chữ số (10 – digit)

*  Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)

*      Mã số rút gọn EAN-8 (Short Number):

       Danh mục sản phẩm kèm theo (Attached is a list of products)

 

 

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp (Leader)

 

Chức danh (Title)

Họ và tên

(Name)

Chức vụ, đơn vị (Position, Section)

Điện thoại/fax

(Tel/Fax)

Hòm thư điện tử

(E-mail)

Đại diện

có thẩm quyền

(CEO, Director…)

 

 

 

 

 

Người liên lạc chính

(Contact person)

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản thuộc “Quy định về cấp, sử dụng và quản lý MSMV” ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /2006/QĐ-BKHCN, ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các quy định về phí của Bộ Tài chính (Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002) và các điều khoản sau đây:

- Chỉ sử dụng mã số đã được cấp cho các sản phẩm, dịch vụ của mình;

- Thực hiện đúng các quy định về nộp phí và nộp phí duy trì trước 30/6 hàng năm;

- Khi vì lý do nào đó (bị giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cầu sử dụng mã số đã được cấp thì chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày giải thể hoặc phá sản;

- Nếu đổi tên hoặc đổi tư cách pháp nhân, hoặc địa chỉ chúng tôi sẽ thông báo cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày có thay đổi để làm thủ tục đổi giấy chứng nhận .

We certify that the above information is true. We have read the Regulation issued by MOST with Decision No:  15 /2006/QD-BKHCN dated 23/08/2006, and the Fee Regulation issued by MOF (Circular No.88/2002/TT-BTC dated October 2nd, 2002) and on behalf of our company agree to abide by the said Regulations, as well as the following clauses:

- Using the allocated number only for our own products and services;

- Complying with the fees requirements, paying the annual fee before June 30th annually;

- In case we have no need to use the allocated number (due to dissolving or bankruption), we will inform the Directorate for Standards and Quality within one month from the date of dissolving or bankruption in written form;

- If the name or legal status or address of our organization  is changed, we will  inform the Directorate for Standards and Quality within one month from the date of this change for getting an updated Certificate.

Doanh nghiệp không điền vào ô này.

(For GS1 Vietnam office use)

Mã M:     893……………………….

Mã GLN:  ……………………………

Số GCN:   ……………………………

Số VS :     ……………………………

Ngày cấp : …………………………..

 

 


             ……..…(Place), ngày(DD)….. tháng(MM)….. năm (YY)….

           ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP

                                                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                             (Leader’s Signature and Stamp)

 

 

 

 

 


BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN

(LIST OF REGISTERED PRODUCTS WITH GTIN)

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp (Organization’s name)                                                                                     ………………….

Mã doanh nghiệp (Company Prefix):                               893……………………………………..

Số giấy chứng nhận (Registered Number):                                                                        

 

TT

No

Tên sản phẩm

(Name of products)

Mã vật phẩm/ thùng

(Item/box or case reference)

Mã GTIN

(Global Trade Item Number)

Mô tả sản phẩm (Product Description)

(Đặc điểm, loại sản phẩm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước …)

(Characteristics, types, package, weight, size .etc)

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

…………(Place), ngày(DD)….. tháng(MM)….. năm (YY)……….

Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

 

Tổng cộng: ………………….. loại vật phẩm ………….. loại thùng.                                  

Total: ……………………… type of item ………type of boxe or case.                                         

                            (Ký tên và đóng dấu)

 

Danh mục sản phẩm cập nhật gửi vào địa chỉ e-mail: info@gs1vn.org.vn

Hoặc gửi về địa chỉ:

Văn phũng Mó số mó vạch – Viện Tiờu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội