Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giải thể doanh nghiệp

Chuyên mục:
Biểu mẫu

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Công ty Tư vấn Luật, Luật Cao Minh hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tại Bộ Tư Pháp để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

(Theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP

ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản)

1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

c) Phiếu lý lịch tư pháp;

d) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế;

đ) Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá hoặc giấy tờ chứng minh nếu thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 7 Nghị định này;

e) 2 ảnh cỡ 3 cm x 4 cm.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

a) Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

b) Chứng chỉ cũ bị hư hỏng.

Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Thủ tục, thời hạn cấp và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho người đề nghị; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho người đề nghị.

Kèm File

Comments are closed.