Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giải thể doanh nghiệp

Chuyên mục:
Hỏi - đáp

Hỏi – đáp mở thêm chi nhánh công ty

Công ty tôi có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội. Nay tôi muốn mở thêm 1 địa chỉ khác tại Hà Nội trực thuộc công ty thì tôi có thể lựa chọn lập địa điểm đó theo hình thức nào. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn

>> Chuyên viên tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0908 817 881

Đáp:

Ngoài trụ sở chính của công ty, công ty có thể lựa chọn thành lập các hình thức sau:

1.      Lập chi nhánh

2.      Lập văn phòng đại diện

3.      Lập địa điểm kinh doanh

Cụ thể:

Khoản 1 điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”. Như vậy Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của Văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự uỷ quyền của Doanh nghiệp đã mở Văn phòng đại diện đó sẽ đóng dấu doanh nghiệp.

Khoản 2 điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại iện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

          Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của văn phòng đại diện và chi nhánh.

Khoản 3 Điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.”

Như vậy căn cứ vào tình hình thực tế của công ty mà Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức trên.

 Trân trọng.

 

Comments are closed.