Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giải thể doanh nghiệp

Giải thể hộ kinh doanh cá thể

giai the ho kinh doanh ca the

Giải thể hộ kinh doanh cá thế (Ảnh minh họa)

Với mục tiêu cung cấp các phương án tư vấn tối ưu cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, Công ty tư vấn luật, Luật Cao Minh không chỉ tư vấn thành lập công ty, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn xây dựng quy chế, cung cấp dịch vụ tư vấn phá sản doanh nghiệp, chúng tôi còn tư vấn pháp lý Giải thể hộ kinh doanh cá thể.

TH.1: Hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Huỷ HĐ tại phòng tuyên truyền:

- Khi huỷ HĐ ĐDPL phải đi cùng Công ty tư vấn luật, Luật Cao Minh lên để ký BB thanh huỷ HĐ tại CCT cần chuẩn bị HS gồm: Cuốn HĐ GTGT, Sổ mua HĐ, CMND ĐDPL.

-Lưu ý: đóng dấu vuông tất cả các liên HĐ GTGT

Bước 2: Nộp HSGT + QTGT + BCT + TK TNCN phòng hành chính

Bước 3: 30 -> 60 ngày sau cơ Quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán.

Bước 4: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp HS trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận.

TH.2: Hộ kinh doanh thuế khoán không sử dụng hoá đơn VAT:

Bước 1: Nộp CV Xác nhận không nợ thuế + MST + Thông báo ngừng kinh doanh cho CCT. Trả kết quả xác nhận trong 5 ngày làm việc.

Bước 2: Nhận kết quả xác nhận không nợ thuế + Nộp HS trả giấy phép kinh doanh tại Ủy Ban Quận.

BẢNG LIỆT KÊ HỒ SƠ GIẢI THỂ:

Tại Cơ Quan Thuế

1 Giấy chứng nhận đăng ký thuế 01 bản chính
2 Thông báo ngừng kinh doanh 03 bản chính
3 Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế 03 bản chính
4 Đơn xin hủy HĐ (nếu có sử dụng) 03 bản chính
Tại Ủy Ban Quận (hoàn trả giấy phép)
17 Giấy phép ĐKKD 01 bản chính
18 Thông báo ngừng kinh doanh 03 bản chính

 

 

 

 Hãy nhấc máy gọi số 0908817881 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.